Kathrine Everson קתרין אוורסון - תקשורת

כתבות

"החיים בדילמה נצחית"
"סופרת סדרתית"
"חדש על המדף"
"קתרין אוורסון היא אורית מוטעי"

"‬תמיד ידעתי שזה היעוד שלי‮. ‬כמי שהיתה‮ "‬תולעת ספרים‮" ‬וניחנה באהבת הלמידה‮, ‬הייתי מסתכלת על עצמי במראה ואומרת‮ "‬אני אהיה סופרת גדולה‮", ‬מספרת אורית‮, "‬ואולי הנשמה שלי ידעה שאהיה סופרת‮..."‬

לפני שנתיים התחילה אורית מוטעי במסע אל עבר עולמה כסופרת וחוקרת תרבויות שנתיים שבהם הספיקה להוציא תחת ידה שישה ספרי קריאה שעלילתו של כל אחד מהם מתרחשת אי שם בעולם רחוק ומרוחק‮. ‬רחוק-פיזית‮, ‬אי שם במקום אחר בעולם‮, ‬ומרוחק בזמן מן המציאות של המאה העשרים ואחת‮. ‬כל אחד מהם עוסק באורחות חיים רחוקים מאתנו‮, ‬בתרבות שונה לגמרי‮, ‬בשפה אחרת‮...‮"

לקריאת הכתבה המלאה...