Kathrine Everson קתרין אוורסון - דף הבית
שלום,

אני הסופרת קתרין אוורסון,
מודה לכולם על הביקורות
הנפלאות על ספרי ומחכה להגיש לכם
ספרים מרגשים בהמשך.

באהבה,
קתרין אוורסון

הספרים


ציטוט אקראי

בתנועה אחת מיומנת עלה והתיישב על הסוס הגבוה השחור והתרחק מהקבר בדהרה פראית. העין המתבוננת קרוב יותר הייתה רואה את הנחישות הבלתי מתפשרת של גבר זה שכל מי שהכירו נמנע במכוון מלהרגיזו. יצא לו שם של שולף מהיר ואדם מסוכן.
מתוך: התליון